FLORIAN METATEATRO
Pescara, Via Valle Roveto 39
65124
Italy

FLORIAN METATEATRO

Sales ended
10 November 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
6 November 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
5 November 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
4 November 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
22 July 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
21 July 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
20 July 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
19 July 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
26 June 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
25 June 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
24 June 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
8 June 2022
Teatro Comunale Città Sant'Angelo, Piazza IV novembre, Città Sant'Angelo 65013, Italy
Sales ended
8 June 2022
Teatro Comunale Città Sant'Angelo, Piazza IV novembre, Città Sant'Angelo 65013, Italy
Sales ended
7 June 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
6 June 2022
Teatro Comunale Città Sant'Angelo, Piazza IV novembre, Città Sant'Angelo 65013, Italy
Sales ended
28 May 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
22 April 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
10 April 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
9 April 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
3 April 2022
Teatro Comunale Città Sant'Angelo, Piazza IV novembre, Città Sant'Angelo 65013, Italy
Sales ended
27 March 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
27 March 2022
Teatro Comunale Città Sant'Angelo, Piazza IV novembre, Città Sant'Angelo 65013, Italy
Sales ended
26 March 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
20 March 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
19 March 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
6 March 2022
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
26 February 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
25 February 2022
Florian Espace, Via Valle Roveto, 39, Pescara 65124, Italy
Sales ended
21 November 2021
Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 122, Pescara 65126, Italy
Sales ended
10 September 2020
Museo Cascella, Viale Marconi n. 45, Pescara 65127, Italy